Zdraví a bezpečnost

Pojmem, používaným v rámci hoření, je vznik SAZE. Hořící svíčka produkuje zbytky spalování jako každý jiný materiál, doma používaný, tudíž saze vzniká přirozeně tehdy, když něco hoří (v komíně, v peci, dokonce i při vařeni). Vysoce kvalitní svíčka produkuje jen nepatrné množství zbytkových látek. Uvolňování zbytků je však hluboko pod zdravotně relevantní hranicí. PartyLite svíčky, m.j. díky svému knotu, hoří s minimem saze. Zkrácením knotu a ochrana svíček před průvanem pomáhají redukovat vznik saze.

Je důležité podotknout, že všechny vonné látky společnosti PartyLite splňují bezpečnostní podmínky mezinárodního sdružení IFRA – The International Fragrance Assotiation – v Belgii, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Nizozemí, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii a USA. Asociace zkoumá na vědecké úrovni bezpečnost vonných látek a hranice nezávadnosti jejich emisí a sdružuje výrobní podniky tohoto oboru.

Výzkumný institut pro materiály použiváné v parfumářství – The Research Institute for FragranceMateriale – v USA – zkoumá materiály používané v současném kosmetickém průmyslu a spolupracuje se 48 výrobními podniky – Severní Amerika, Evropa a Japonsko.

PartyLite je členem National Candle Association, která se aktivně podílí na rozvoji a přísné dodržování bezpečnostních norem a vysvětluje jakým způsobem zacházet se svíčkami, svícny a doplňky. Provádí bariérové série testů včetně vlastních metod a vyspělé techniky tepelného zobrazení, aby zajistili, že produkty PartyLite nejsou jen skvělé na pohled, ale i po celou dobu své životnosti.

Na stránce Americké plicní asociace „Health House Project“ se lze dočíst, že normální používání jakýchkoliv svíček nepředstavuje ohrožení zdraví“. Doporučuje se vsak, aby se zákazníci více informovali o svíčkách, které kupují.

Zákazníci jsou vyzvání:

  • kupovat svíčky s bezolovnatým knotem,
  • zkracovat knoty (redukce saze)
  • chránit svíčky před průvanem
  • svíčky pálit ve vhodných, k tomu určených nádobách, které plamenu zajistí přívod dostatečného množství kyslíku
  • vyhýbat se koupi svíček, které se zdají být mastné, mazlavé….apod…

Nenechávejte hořící svíčky bez dozoru! Udržujte hořící svíčky mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Vždy zapalujte svíčky ve vhodných ohnivzdorných svícnech a na ohnivzdorném povrchu a minimálně ve vzdálenosti 30cm od hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony.

Pro uhašení svíčky použijte zhášedlo. Pomáhá zabránit rozstříknutí vosku a vychýlení knotu ze středu svíčky.  Svíčky nehaste vodou, mohlo by dojít k rozstříknutí vosku nebo poškození svícnu.

Nepřemisťujte hořící svíčky! Přestože tekutý vosk (ze svíčky PartyLite) není vroucí, i tak vás může popálit nebo při rozlití poškodit nábytek či podlahu. Pokud už svíčku musíte přemístit, počkejte až vosk zchladne a ztuhne. Poté svíčku přemístěte a znovu zapalte.

Věnujte pozornost návodům na obalech a instrukcím vloženým k výrobkům.

 

Novinky

Zima se blíží

Zima se blíží

12.10.2021 | Margita Pacoláková

Zima se blíží, práce na zahradě už jsou také ukončené a nadchází čas trávený doma v teple s knížkou v ruce