Abeceda péče o svíčky

Přečtěte si zajímavé informace o tom, jak správně pečovat o svíčky PartyLite, abyste z nich měli co největší potěšení.

 • před zapálením svíčky vždy zastřihněte knot na cca 0,5 cm, zabrání se tím jeho naklonění na stranu (výjimku tvoří čajovky a votivky)
 • dbejte prosím na postavení knotu! Je nutné, aby vždy mířil na střed svíčky a SMĚREM NAHORU, pak svíčka bude hořet krásně pravidelně – to platí pro všechny svíčky
 • pozor!!! Pokud je knot příliš krátký, hrozí mu nebezpečí utonutí! Opatrně zhasněte svíčku a ubrouskem odstraňte část vosku kolem knotu.
 • Pokud se na knotu objeví „knotový květ“, zhasněte svíčku, počkejte dokud vosk neztuhne, odstraňte závadu (konec knotu zastřihněte) a poté znovu svíčku zapalte
 • Jak předcházet blednutí a deformaci? Nenechávejte svíčky na přímém slunečním světle, v horkém autě, a nepokládejte je na zdroje tepla jako např. topení, televize, počítač, atd.
 • Čím vyšší je okolní teplota, tím snáze se vosk svíček rozpouští.
 • Svíčky skladujme na chladném a temném místě (lze použít i mražák J), štíhlé svíčky skladujte naležato (kvůli možnému ohnutí).
 • Dbejte na to, aby do rozehřátého vosku nespadly cizí předměty jako mrtvý hmyz, zbytky odstřiženého knotu… Tyto předměty se totiž stávají dalším knotem, což mívá za následek nepatřičné hoření svíčky. NEDĚLEJME Z KRÁSNÉ VOŇAVÉ SVÍČKY KREMATORIUM
 • Svíčky umisťuje na rovné povrchy. Pokud se chystáte zapálit více svíček (např. válcové svíčky Svíčková zahrádka, dbejte na to, aby měly mezi sebou vzdálenost minimálně 5cm).
 • V čajovkách a votivkách může v závislosti na vůni/barvě a okolní teplotě zůstávat zbytek vosku
 • Po úplném vyhoření svíčky votivky odstraňte kovový plíšek na dně svícnu a před dalším použitím ho vymyjte vodou s čistícím prostředkem nebo papírovým ubrouskem
 • Neodstraňujte nálepku ze základny svíčky. Mohlo by se stát, že z ní vypadne knot.
 • Pokud vosk ulpí na nábytku, stačí ho nechat vychladnout, odloupnout a přeleštit nábytek
 • Během vypalování svíček v nástěnných svícnech, může dojít k odbarvení zdi v důsledku vytváření tepla.
 • Svíčka je opravdu živé světlo. Nikdy nenechávejte hořící svíčky a ostatní vonné výrobky bez dozoru – zvláště jsou-li nablízku děti nebo domácí mazlíčci. Zajistěte také jejich dostatečnou vzdálenosti od hořlavých materiálů.
 • CHRAŇTE VŠECHNY HOŘÍCÍ SVÍČKY PŘED PRŮVANEM (také před velkými tepelnými výkyvy v místnosti), omezíte tak větší vznik SAZE

Novinky

Zima se blíží

Zima se blíží

12.10.2021 | Margita Pacoláková

Zima se blíží, práce na zahradě už jsou také ukončené a nadchází čas trávený doma v teple s knížkou v ruce